TESTOVÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL

Majitelé vozidel, kterým končí platnost „PHV“ v průběhu roku 2023 a chtějí platnost prodloužit,